ÁREA DE
dereito civil

Dereito Civil Xeral e Dereito Civil Galego

Dereito
Inmobiliario

Responsabilidade Civil na Construcción

Propiedade Horizontal e Arrendamentos

Dereito de familia e Dereito Hereditario

Dereito da
Circulación

Estamos preparados para dar o mellor
servizo aos nosos clientes

avogado dereito civil

O noso equipo de profesionais especialistas no ámbeto do dereito civil, tanto no Xeral como no foral Galego, permite defender cun amplo coñecemento na materia, os intereses dos particulares, sexan persoas físicas ou xurídicas, en todo o relacionado co dereito civil.

A casuística máis común dentro desta área, ven determiñada por asuntos relativos á familia:

  • Dereito de sucesións [herdanzas, testamentaría, cuadernos particionais, contador-partidor…]
  • Dereito matrimonial [separacións, divorcios…]
  • Dereito relacionado coas viviendas, arrendamentos , desafiuzamentos
  • Expedentes de identificación de fincas e inscripción no rexistro da propiedade
  • Comunidades de propietarios
  • Seguros
  • Indemnización por danos
  • Indemnizacións por defectos na construcción
  • Indemnizacións por accidentes de tráfico
Scroll al inicio