ÁREA DE
dereito mercantil

Dereito Bancario, de Sociedades e Dereito Concursal

Asesoramos e defendemos aos nosos clientes en todos os aspectos mercantiles e societarios recurrentes das empresas, tanto dende a súa constitución como o exercicio das funcións de letrado asesor ou secretario do consello de administración.

Así mesmo proporcionamos a nosa experiencia no ámbeto do dereito bancario, tanto dende a perspectiva da entidade como do propio consumidor de estes específicos productos.

Scroll al inicio